Antoniapolder

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
CE Potentie: € 6,000,000

Antoniapolder

Kengetallen

Hectare: 36.9
FTE: 2724
Bedrijven: 42
Afval (ton): 3,542
Vrachten: 3,280

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 20.0%
Recover: 3%
Overslag: 75%
Stort: 2%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Antoniapolder is een bedrijventerrein in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het terrein is 36,9 hectare groot en er werken ongeveer 2724 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 42 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 3542 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 3280 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Antoniapolder is afkomstig van gemengd ferro en non-ferro metalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

 

Afval en verwerking

Het afval in Antoniapolder wordt voor 0% hergebruikt, 20% gerecycleerd, 3% verbrand, 2% gestort en voor 75% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

5 thoughts on “Antoniapolder

  1. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name