Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid

Gemeente Teylingen
CE Potentie: € 1,900,000

Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid

Kengetallen

Hectare: 13.8
FTE: 1432
Bedrijven: 84
Afval (ton): 2,799
Vrachten: 381

Circulariteit

Hergebruik: 58%
Recycle: 41%
Recover: 0%
Overslag: 1%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 4
Innovatiegraad: Basis
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid is een bedrijventerrein in gemeente Teylingen. Het terrein is 13,8 hectare groot en er werken ongeveer 1432 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 84 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2799 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 381 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid is afkomstig van Niet-besmettelijke materialen gezondheidszorg.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid wordt voor 58% hergebruikt, 41% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 1% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer hoog. Dit bedrijventerrein benut al veel van de CE Potentie Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen worden namelijk veelal hergebruikt.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

3 thoughts on “Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid

  1. I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

  2. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  3. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name