Bio gas

Kunststoffen

Substroom/grondstof

gemengde verpakking

De opgave

Het ministerie van Economische Zaken heeft begin 2007 de werkgroep Groen Gas opgezet. De vervanging van aardgas naar bio gas (of groen gas) is een van de doelstellingen uit het klimaatbeleid van de huidige regering. sinds 2020 wordt 10 tot 12 procent van het aardgas vervangen door bio gas. In het jaar 2050 zou dit moeten zijn opgelopen tot 50 procent. 

Biogas is een mengsel van hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide dat ontstaat door anaerobe (zonder zuurstof) vergisting. Groen gas wordt geproduceerd door opwerking van biogas tot aardgaskwaliteit. Biogas wordt ook gemaakt door vergassing van droge biomassa. Biogas wordt na opwaardering ook aangeduid met de term groen gas.

De mogelijkheden

Ontwikkelingen zijn gaande om gemengde stromen beter te verwerken. Middels een autoclaveer-proces kunnen stromen worden gescheiden in onder andere kunststof en metalen. Een nat-enzymatisch verwerkingsproces is ook een alternatief voor gemengde stromen, dit proces richt zich op de productie van veel biogas en enkele bijproducten zoals metaal, folie en kunststof. Door eigen productiefaciliteit in te richten op biogas kan er een kringloop ontstaan.

Biogas kan gebruikt worden voor productie van warmte en elektriciteit voor onder anderen gasmotoren en turbines. Maar ook voor de productie van grondstoffen in de chemische industrie.


Biologisch gas

Potentie

Biogas heeft een energetische waarde van 23,4 MJ/Nm³. Dit is lager dan zijn fossiele tegenhanger aardgas met een bruto verbrandingswaarde van 35 MJ/Nm³ (L-gas) en 43 MJ/Nm³ (H-gas). Biogas bestaat voor 45 – 85 Vol% uit methaan en voor 25 – 50 Vol% uit CO2. Vind meer informatie op de website van biogas-e.

Wie biedt een oplossing?

Op de website van Vertogas staat een lijst met bio gas producenten in Nederland en België. 

Voor innovatie binnen de bio gas sector is Biogas-E een mooi platform om te bezoeken.