Boezem West

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
CE Potentie: € 2,000,000

Boezem West

Kengetallen

Hectare: 25
FTE: 1582
Bedrijven: 64
Afval (ton): 2493
Vrachten: 599

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 50.0%
Recover: 0%
Overslag: 48%
Stort: 2%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 3.2
Innovatiegraad: 7%
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: 47%
Gelijk: 53%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Boezem West is een bedrijventerrein in gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het terrein is 25,4 hectare groot en er werken ongeveer 1582 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 64 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2493 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 599 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Boezem West is afkomstig van loodaccus.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Boezem West wordt voor 0% hergebruikt, 50% gerecycleerd, 0% verbrand, 2% gestort en voor 48% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Boezem West zijn chemische stoffen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief lokale ontsluiting en de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. De lichte milieucategorie biedt daarnaast mogelijkheid voor het hoogwaardige verwerking van houtproducten en/of organische stromen. Het huisvesten van grootschalige verwerking voor chemische stoffen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

92 thoughts on “Boezem West

  1. For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name