Kunststoffen

Hoofdstroom

Plastic

Substroom/grondstof

PVC

De opgave
Buigzaam PVC is veelal vermengd met andere materialen waardoor lastig te recylen. Hard PVC better en makkelijker worden verwerkt. Hard PVC kan na reiniging worden vermalen en worden verwerkt tot nieuwe producten waardoor grondstoffen worden bespaard.

De mogelijkheden

Hard PVC kan beter en makkelijker worden verwerkt. Hard PVC kan na reiniging worden vermalen en worden verwerkt tot nieuwe producten waardoor grondstoffen worden bespaard.


PVC

Wie biedt een oplossing?

Bureau Leiding

Stakeholders
Bedrijven

In welke fase van waardecreatie?
Na gebruik

Aan het einde van de levensduur kan er nog veel waarde worden teruggewonnen uit een product. Zo kan een product gerefurbished aan een tweedehands markt worden aangeboden, kunnen componenten in nieuwe producten worden hergebruikt of kunnen materialen worden gerecycled en energie worden teruggewonnen. (Betreft: waardebehoud einde-levensfase).