Capelle XL

Gemeente Capelle aan den IJssel
CE Potentie: € 890,000

Capelle XL

Kengetallen

Hectare: 39
FTE: 4377
Bedrijven: 31
Afval (ton): 1681
Vrachten: 874

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 75%
Recover: 0%
Overslag: 25%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 3.2
Innovatiegraad: 11%
Organisatiegraad: BIZ

Economische groei

Groei: 32%
Gelijk: 68%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Capelle XL is een bedrijventerrein in gemeente Capelle aan den IJssel. Het terrein is 39,4 hectare groot en er werken ongeveer 4377 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 31 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1681 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 874 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Capelle XL is afkomstig van hout.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Capelle XL wordt voor 0% hergebruikt, 75% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 25% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Capelle XL is bouw- en sloopmateriaal de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting en de stedelijke ligging leent het terrein zich met name voor bedrijven die zich richten op hoogwaardige(re) verwerking van houtproducten, circulaire ambachtscentra en marktplaatsen, en als locatie voor start-ups. Het huisvesten van grootschalige hoogwaardige verwerking van bouw- en sloopmateriaal ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

2 thoughts on “Capelle XL

  1. I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name