Gelkenes

Gemeente Molenlanden
CE Potentie: € 12,000,000

Gelkenes

Kengetallen

Hectare: 59.7
FTE: 1815
Bedrijven: 80
Afval (ton): 19,199
Vrachten: 6,888

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 72%
Recover: 20.0%
Overslag: 8%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Gelkenes is een bedrijventerrein in gemeente Molenlanden. Het terrein is 59,7 hectare groot en er werken ongeveer 1815 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 80 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 19199 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 6888 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Gelkenes is afkomstig van hout.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in ZHZ.

 

Afval en verwerking

Het afval in Gelkenes wordt voor 0% hergebruikt, 72% gerecycleerd, 20% verbrand, 0% gestort en voor 8% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

2 thoughts on “Gelkenes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name