Vraag & Antwoord

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.

Wat is de circulaire economie?

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Volgens een strategie van reductie (minimaal grondstofgebruik), hergebruik (maximaal hergebruik van producten en onderdelen) en recycle (hoogwaardig hergebruik van grondstoffen) is het mogelijk om meer waarde te creëren met minder grondstoffen. Hiermee is er minder last op het milieu, behouden we waardevolle grondstoffen en wordt economische waarde gecreëerd.

Wat zijn circulaire bedrijventerreinen?

Circulariteit is een belangrijke stap om duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen te realiseren. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer bestaat. Bedrijventerreinen vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn reststromen uit kantoren (bijv. papier, plastic) en specifieke bedrijfsstromen (bijv. elektronisch afval (e-waste), smeerolie, hout, gft en textiel).

Wat is de meerwaarde van circulariteit voor mijn bedrijf of bedrijventerrein?

Wat betreft circulariteit is er op bedrijventerreinen veel winst te behalen. Bedrijven zijn ruimtelijk geclusterd en ze produceren, consumeren en transporteren daar veel grondstoffen. Bij de ontwikkeling en aanleg van nieuwe terreinen gelden dan ook hoge circulaire ambities, en voor oude terreinen biedt circulariteit een hoop economische kansen. Gemiddeld komt er per bedrijventerrein (30 ha) circa €3 – €6 miljoen aan waarde vrij door verlies van materiaal en grondstofstromen.

Wat doet Circulair.Biz?

Circulair.Biz ondersteunt regio’s, bedrijventerreinen en bedrijven in de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende groep bedrijven te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.

 • Grondstofstromen analyses op bedrijventerreinen en in Circulair.Biz regio’s
 • Inventariseren van kansen voor circulariteit, milieukosten besparingen en economische potentie van de circulaire economie
 • In kaart brengen ruimtelijk-economische behoefte voor circulaire kansen
 • Circulaire ketenmanagement, specifieke circulaire kansen inzichtelijk maken en begeleiden tot succesvol circulair eindproduct en/of concept
 • Verbinden en matchmaken van vraag en aanbod naar materialen, componenten, producten en kennis

Wat zijn CE grondstoffen?

Bedrijventerreinen vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn reststromen uit kantoren (bijv. papier, plastic) en specifieke bedrijfsstromen (bijv. elektronisch afval (e-waste), smeerolie, hout, gft en textiel). De waarde van deze stromen wordt per bedrijventerreinen in kaart gebracht zodat bedrijven inzicht krijgen in de verschillende (rest)stromen en potentie. Zo kan je gericht zoeken naar een stroom die relevant is voor jouw bedrijf en van een CE grondstof met bijbehorende CE kans de meeste waarde in de regio benutten.

Wat zijn CE kansen?

Op basis van de inzichten uit de circulaire bedrijventerreinen scan zijn verschillende Circulaire Economie (CE) kansen geïdentificeerd waarin circulaire oplossingen worden getoond per CE grondstof. Deze vormen een eerste aanzet van een overzicht voor kansrijke clusteringen, logistieke optimalisaties en een uiteindelijke reductie van afvalstromen.

De kansen bieden:

 • Oplossingen op gebied van circulair inkopen.
 • Oplossingen op gebied van vermijden afval- en reststromen.
 • Oplossingen voor de verbeterde recycling van grondstoffen.
 • Logistieke oplossingen voor transport van materialen (volume reductie, gezamenlijke inzameling etc.) en kansen om deze te bundelen.
 • Implementatie van last-mile oplossingen.
 • Kennisuitwisseling en strategische groei in de regio.

Hoe doe ik mee?

Regionaal bestaan er al een breed scala aan initiatieven waarmee de CE kansen (zie ook mogelijkheden bij het menu Kansen Verzilveren) tot daadwerkelijke circulaire proposities en projecten kunnen worden gebracht (denk bijvoorbeeld aan CIRCO-Tracks). Bedrijven die met een specifieke stroom aan de slag willen, kunnen gebruikmaken van deze instrumenten. Om regio breed de kansen te benutten, is opschaling en ketensamenwerking van belang. Onder leiding van ketenmanagers kunnen circulaire initiatieven van de grond komen en kunnen implementatietrajecten worden gestart. Zo kunnen de CE grondstoffen en CE kansen in de regio worden benut.

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Groningen is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Groningen, Omgevingsdienst Groningen en de gemeenten. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.