Poederverf hergebruiken

Overig chemische materialen

Substroom/grondstof

Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen bevat

De opgave

Verf wordt vrijwel nooit opgemaakt, zo vindt er ± 30% verspilling plaats. Het is lastig om te bepalen hoeveel verf je nodig hebt voor een specifieke opdracht, waardoor inschattingen vaak misgaan en er veel verf overblijft. Huidige verven bevatten toxische stoffen, zoals terpentine, conserveringsmiddelen, VOC’s en het stoot veel CO2 uit. Daarnaast wordt voor de productie van latexverven gemiddeld 3 liter aardolie gebruikt. De genoemde nadelen zijn slecht voor mens, dier en milieu. Verfresten worden voornamelijk verbrand nadat deze worden afgedankt als afval.

De mogelijkheden

Verf bestaat voor een groot deel uit water. Verf in poedervorm gebruiken scheelt enorm in transportgewicht en daarmee uitstoot. Daarnaast zorgt het er ook voor dat er minder verf wordt verspild omdat er efficiënter gebruik gemaakt kan worden van de stromen, je hoeft namelijk pas op locatie de verf te mengen met bijvoorbeeld water. Dit voorkomt de kosten voor het laten verwerken van de afvalstroom, en voorkomt extra inkoop van verf, een behoorlijke besparing!


Efficiënt gebruik van (poeder)verf

Potentie

Gebruik maken van poederverf bespaart het afvoeren van oude verfresten en zorgt voor efficiënter gebruik van verf, hierdoor hoeft minder te worden ingekocht. Het schilderen van een woning kost circa €2,50 per m2 aan verf. Een woning heeft al snel 100 m2 aan te verven oppervlakte. Bij 100 woningen kan dus al snel €7.500,- worden bespaard.

Wie biedt een oplossing?

Er zijn meerdere aanbieders van poederverf zoals Raw Paints, maar ook meer traditionele leveranciers zoals Akzo Nobel. 

In welke fase van waardecreatie?
Na gebruik

Aan het einde van de levensduur kan er nog veel waarde worden teruggewonnen uit een product. Zo kan een product gerefurbished aan een tweedehands markt worden aangeboden, kunnen componenten in nieuwe producten worden hergebruikt of kunnen materialen worden gerecycled en energie worden teruggewonnen. (Betreft: waardebehoud einde-levensfase).