Hoogwaardig hergebruik verf

Chemisch overig

Substroom/grondstof

Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen bevat

De opgave

Huidige verven bevatten toxische stoffen, zoals terpentine, conserveringsmiddelen, VOC’s en het stoot veel CO2 uit. Daarnaast wordt voor de productie van latexverven gemiddeld 3 liter aardolie gebruikt. De genoemde nadelen zijn slecht voor mens, dier en milieu. Verf wordt vrijwel nooit opgemaakt, zo vindt er ± 30% verspilling plaats. Verfresten worden voornamelijk verbrand. 

De mogelijkheden

Verf kan, indien volledig schoon ingeleverd, nog worden hergebruikt voor 97%. Dit heeft een milieuwinst van 72% t.o.v. het verbranden van verf. Hiervoor moet het wel op de juiste manier worden ingeleverd bij een vakkundige verwerker. Omdat een groot deel van de (schadelijke) stoffen in KCA kan worden hergebruikt is het belangrijk dat je het gescheiden inlevert zodat het op de juiste manier kan worden verwerkt.


Hoogwaardig recycelen 

Potentie

Uit onderzoek van Arcadis blijkt dat de verfindustrie verantwoordelijk is voor 500.000 ton CO2-uitstoot per jaar. Bij meer duurzame verf productiemethoden, recyclen kunnen hier flinke milieuwinsten worden gemaakt. 

Wie biedt een oplossing?

De VVVF en SITA namen het initiatief tot het sluiten van deze kringloop waarbij verf een tweede leven krijgt. De ingezamelde verfresten worden verwerkt tot grondstof die door verffabrikanten kan worden gebruikt als ingrediënt voor de productie van nieuwe muurverven. RIGO Verffabriek is de eerste verffabrikant die op deze manier nieuwe muurverf heeft ontwikkeld en in de markt zet. 

Verspilling

Een groot deel van verf wat geproduceerd wordt, wordt nooit gebruikt. Circa 30% van verf wordt verspild, er zijn ook oplossingen waardoor verf effectiever gebruikt wordt, zoals poederverf, of bedrijven die helpen met het berekenen van de exacte benodigde verf zodat er minder verspilling van deze waardevolle producten ontstaat.