Hulp nodig?

Circulair ondernemen is een complex onderwerp. We helpen je graag op weg door middel van oplossingen en informatievoorziening. Op de circulaire kansen pagina staan concrete kansen waar je direct mee aan de slag kan. Maar er is nog veel meer mogelijk. Welke financieringsmogelijkheden zijn er om aan de slag te kunnen? En bij wie kan je aankloppen met een specifieke circulaire vraag? Op deze pagina vind je een aantal subsidies en adviesbureaus met expertise over jouw vraagstuk.

Subsidies

Financieel

Op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveaus zijn er financieringsmogelijkheden die je als ondernemer kan gebruiken om aan de slag te gaan met circulariteit. Hieronder enkele opties:

Rijksoverheid

Op nationaal niveau zijn er via het RVO of Invest-NL diverse financiële ondersteuningsmogelijkheden, bijvoorbeeld de RVO Subsidie Circulaire Ketenprojecten.

Provincie Zuid-Holland

Via de Provincie Zuid-Holland zijn twee subsidiemogelijkheden voor bedrijventerreinen.

Metropoolregio Den-Haag Rotterdam

De voucherregeling van de MRDH, biedt financiële ondersteuning aan circulaire projecten in de MRDH regio. Met de vouchers kunnen experts ingezet worden.

Adviesbureaus

Hulp nodig bij een circulair vraagstuk? Onderstaande adviesbureaus werken vanuit verschillende expertises en staan klaar om je te voorzien van een advies op maat.
Neweconomy.eco

New Economy ontwikkelt producten en diensten die bijdragen aan de klimaatoplossing. Hierin combineren we de kracht van business met de kracht van de natuur en komen zo tot oplossingen die je bedrijf of regio, de samenleving en ecosystemen versterken. Samen met onze opdrachtgevers realiseren wij impact. Niet door alleen te praten, maar door concreet onderzoek toe te passen, te experimenteren en pionieren en de nieuwe economie te implementeren.

Stec Groep werkt met haar opdrachtgevers aan een duurzame leefomgeving en sterke, vitale regio’s, steden en dorpen. Stec Groep helpt hiervoor gemeenten, regio’s, provincies, ministeries, beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties bij het bepalen van hun behoeften en kansen, hun strategie en hun beleids- en actieplannen. Het realiseren van circulaire bedrijventerreinen is er daar één van. We onderzoeken de ruimtelijke impact, doen analyses van rest- en afvalstoffenstromen op bedrijventerreinen, identificeren kansrijke circulaire businesscases en werken die samen met ondernemers uit. Daarnaast publiceren we, zoals onze gemeentebenchmark circulaire economie.