Midden-Holland

Regio Midden-Holland is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. Als je weet welke CE grondstof nog waarde heeft, is er een CE kans om hiermee een goede businesscases te ontwikkelen. De jaarlijkse totale CE waarde in regio Midden-Holland is minimaal €220 miljoen verdeeld over de verschillende bedrijventerreinen in de regio.

De waarde is per bedrijventerreinen in kaart gebracht zodat bedrijven inzicht krijgen in de verschillende (rest)stromen. Zo kan je gericht zoeken naar een stroom die relevant is voor jouw bedrijf en van een CE grondstof met bijbehorende CE kans de meeste waarde in de regio benutten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest kansrijke CE-grondstoffen in Midden-Holland.

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Metropoolregio Rotterdam – Den Haag is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, DCMR Milieudienst Rijnmond, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Gemeente Rotterdam. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.