WIJ ZIJN ER VOOR ONDERNEMERS Verduurzaming is hét maatschappelijke vraagstuk van de 21ste eeuw.

Door klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en globale vervuiling staat het onderwerp bij steeds meer bedrijven en overheden hoog op de agenda.

Als we in 2050 een volledig circulaire en duurzame economie in Nederland willen bereiken, dan zullen we anders naar het gebruik van onze grondstoffen moeten kijken en meer moeten gaan hergebruiken. Bedrijventerreinen spelen met 60% van het Nederlands grondstoffenverbruik een sleutelrol in de transitie naar een toekomstbestendige regio. In de reststromen die momenteel wegvloeien uit bedrijventerreinen in Nederland zit een enorme ecologische, maar ook een economische potentie. Er zit waarde in reststromen. Het platform Circulair.biz is opgericht uit de noodzaak om oplossingen te bieden voor ondernemers die aan de slag willen met een of meerdere reststromen.

Circulair.Biz

Welkom op Circulair.Biz! Provincie Zuid-Holland is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Circulariteit vormt daarin een middel om deze doelstelling te realiseren. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer bestaat. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland Zuid en op de Zuid-Hollandse eilanden vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet altijd hoogwaardig (her)gebruikt worden.

Kansen en Grondstofzoeker

CE kans voor grondstoffen op bedrijventerreinen
Er zijn meer dan 60 circulaire kansen (CE kansen) geïdentificeerd voor bedrijventerreinen in Provincie Zuid-Holland. Als je weet welke Circulaire Economie (CE) grondstof nog waarde heeft, is er een CE kans om hiermee een kansrijke businesscases te ontwikkelen. Ontdek welke CE kans er is om met een CE grondstof een concrete businesscase te maken.

Matchmaking

Wij helpen u graag op weg met de transitie naar een circulaire economie. Vind de potentie per grondstof en regio via de grondstofzoeker of neem direct contact op om een grondstof aan te vragen of aan te bieden.