WIJ ZIJN ER VOOR ONDERNEMERS Verduurzaming is hét maatschappelijke vraagstuk van de 21ste eeuw.

Door klimaatverandering, grondstoffenschaarste, biodiversiteitsverlies en globale vervuiling staat het onderwerp bij steeds meer bedrijven en overheden hoog op de agenda.

Als we een volledig circulaire en duurzame economie in Nederland willen bereiken, dan zullen we anders naar het gebruik van onze grondstoffen moeten kijken en meer moeten gaan hergebruiken. Bedrijventerreinen zijn met 60% van het Nederlands grondstoffenverbruik dé geografische hotspots in de transitie naar een circulaire economie. In de grondstoffen en materialen die momenteel als ‘afval’ wegvloeien uit bedrijventerreinen in Nederland zit een enorme ecologische, maar ook economische potentie. Er zit nog waarde in. Het platform Circulair.biz is opgericht om inzicht, inspiratie en oplossingen aan te dragen voor ondernemers die aan de slag willen met één of meerdere reststromen.

Circulaire potentie in kaart

Benieuwd welke economisch en ecologisch potentieel uw grondstoffen en materialen hebben, ga dan zelf aan de slag met onze handige rekentool. Verder vindt u op deze website onder meer de meest bekende best practices per grondstof- of materiaalstroom en achtergrondinformatie.

In verschillende regio’s in Nederland hebben we al verdiepend onderzoek gedaan naar de aanwezige grondstoffen, materialen en kansen voor hoogwaardig hergebruik. Start de ontdekkingstocht door op de kaart naar een relevant bedrijventerrein te zoeken en te klikken.

Is de grondstof of het materiaal dat je zoekt niet vindbaar? Geef dat hier aan. Staat uw gemeente en/of provincie nog niet op de kaart? Dan betekent dit dat er voor uw regio nog geen verdiepende studie is uitgevoerd. Neem gerust contact op om informatie in te winnen over de mogelijkheden om alsnog tot verdiepend inzicht te komen.