Circulair.biz

Circulair.Biz is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Metropoolregio Rotterdam Den-Haag, Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Haaglanden en Groene Hart Werkt!. De activiteiten en ondersteuning worden uitgevoerd door Stec Groep & New Economy vormgegeven en uitgevoerd.

De Missie

Overal in Nederland zitten bedrijventerreinen waar veel reststromen vandaan komen. Op veel terreinen zit er veel economische én ecologische waarde in de reststromen. Op Circulair.biz worden resultaten en conclusies gepresenteerd van de potentie van verschillende bedrijventerreinen in Nederland. 

Om de potentie te benutten zullen bedrijven, gemeenten, omgevingsdiensten en regio’s gezamenlijk moeten optrekken. Samenwerking in de keten is nodig, zowel binnen als buiten de regio. Om deze kansen zelf te benutten is een breed scala aan kansen (per regio) geïdentificeerd. Ook organiseert het consortium per provincie/regio verschillende events om samenwerking te bevorderen. Voor toekomstige evenementen neem vooral een kijkje in onze agenda! 

Doe mee

De resultaten van de analyse en de CE kansen zijn gebaseerd op generieke data. Ze geven een indicatie van kansrijke circulaire oplossingen in de regio en maken inzichtelijk welke CE grondstoffen er zijn. Voor elk individueel bedrijf is een andere kans mogelijk relevant. Daarom is het in de keuze voor het benutten van een bepaalde kans ten eerste van belang om zicht te krijgen in de bedrijfsspecifieke stromen. Vervolgens is het nodig om voor een specifieke stroom en circulaire kans een concrete circulaire businesscase te ontwikkelen.

Er zijn genoeg initiatieven waarmee kansen kunnen worden omgezet in business proposities en projecten, denk bijvoorbeeld aan CIRCO-tracks en Cirkelstad. Hulp nodig bij het opzetten van de eerste stap? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier. We helpen je graag op weg!