Circulair.Biz

Welkom op Circulair.Biz! Nederland is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. Nederland streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Circulariteit vormt daarin een middel om deze doelstelling te realiseren. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer bestaat. Bedrijventerreinen in Nederland vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet altijd hoogwaardig (her)gebruikt worden.

Kansen en Grondstofzoeker

CE kans voor grondstoffen op bedrijventerreinen
Er zijn meer dan 60 circulaire kansen (CE kansen) geïdentificeerd voor bedrijventerreinen. Als je weet welke Circulaire Economie (CE) grondstof nog waarde heeft, is er een CE kans om hiermee een kansrijke businesscases te ontwikkelen. Ontdek welke CE kans er is om met een CE grondstof een concrete businesscase te maken.

Matchmaking

We helpen ondernemers graag op weg bij de circulaire transitie. Voor verschillende regio’s bieden we bijeenkomsten aan met grondstofdeling als doel. Vind de potentie in verschillende regio’s via onze grondstofzoeker of bekijk de komende bijeenkomsten.