Regenereer je accu

Chemisch overig

Substroom/grondstof

(Lood)accu’s

De opgave

Veel (lood)accu’s zijn na verloop van tijd niet meer bruikbaar op hun oorspronkelijke manier. Loodaccu’s kunnen mens en milieu schade toebrengen indien er niet juist mee om wordt gegaan. Alleen zijn veel accu’s die kapot lijken, niet geheel defect en kan de levensduur van nog verlengd worden middels regeneratie.

De mogelijkheden

Afgedankte accu’s van auto’s zijn vaak nog wel geschikt voor de opslag van (duurzame) energie of recycling van waardevolle materialen. Dankzij hergebruik beperken we winning van schaarse grondstoffen, afval en verontreiniging van het milieu. Door accu’s te regenereren besparen we de productie van nieuwe accu’s uit schaarse materialen. Om je accu te regenereren kan je deze middels een nulmeting laten controleren, deze controle is vaak kosteloos indien de accu geen levensvatbaarheid meer heeft.


Regenereer je accu

Potentie

Regeneratie van een accu is 70% goedkoper dan een nieuwe accu. Een accu kost al snel €150,-. Bij honderden accu’s per jaar bespaart dit al snel €10.500,-.

Wie biedt een oplossing?

Regbat biedt gepatenteerde diensten aan in het regenereren van loodaccu’s. Er zijn inmiddels ook andere spelers op de markt zoals Rebatt.  

De nieuwe rol van de accu

Door de energietransitie zullen we steeds meer elektrificeren om van fossiele brandstoffen over te stappen naar duurzame alternatieven. Accu’s, en met name de grondstoffen in accu’s, spelen hierin een steeds belangrijkere rol. Het is daarom belangrijk dat de waarde van deze grondstoffen zo hoog mogelijk worden gehouden en we zo lang mogelijk gebruik maken van onze huidige accu’s.