Rodenrijs

Gemeente Lansingerland
CE Potentie: € 2,900,000

Rodenrijs

Kengetallen

Hectare: 18
FTE: 1184
Bedrijven: 41
Afval (ton): 1961
Vrachten: 838

Circulariteit

Hergebruik: 1%
Recycle: 49%
Recover: 2%
Overslag: 37%
Stort: 12%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 4.1
Innovatiegraad: 12%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 7%
Gelijk: 93%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Rodenrijs is een bedrijventerrein in gemeente Lansingerland. Het terrein is 18 hectare groot en er werken ongeveer 1184 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 41 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1961 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 838 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Rodenrijs is afkomstig van glas, kunststof en hout (vervuild).

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Rodenrijs wordt voor 1% hergebruikt, 49% gerecycleerd, 2% verbrand, 12% gestort en voor 37% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Rodenrijs is bouw- en sloopmateriaal de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting leent het terrein zich met name voor bedrijven die zich richten op hoogwaardige(re) verwerking van houtproducten en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. Het huisvesten van grootschalige hoogwaardige verwerking van bouw- en sloopmateriaal ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

3 thoughts on “Rodenrijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name