Synthetische kerosine

Organisch

Substroom/grondstof:

gebruikt frituurvet

De opgave:

Gestort frituurvet komt terecht in het riool of bij het restafval. Vet dat in het riool terechtkomt veroorzaakt verstoppingen en levert een grote schadepost op voor gemeenten. Jaarlijks kost dit de samenleving zo’n 4,4 miljoen euro. Hoewel veel mensen weten dat gebruikte vetten niet in het riool thuis horen, heeft toch vrijwel elke gemeente problemen met verstoppingen veroorzaakt door vet.

Gebruikt frituurvet dat bij het restafval belandt komt terecht in vuilverbranders. De verbrandingsgraad van frituurvet ligt hoog, wat veel geld kost voor vuilverbranders en uiteindelijk wordt betaald door de gemeenten. 

In 2020 verdween nog meer dan de helft van het gebruikte frituurvet bij het restafval of het riool in Nederland.

De mogelijkheden

Steeds meer bedrijven zamelen frituurvet in om het een tweede leven te geven. Zo opent KLM omstreeks 2025 haar eerste fabriek die frituurvet omzet in synthetische kerosine in Delfzijl. 

Tussen 2017 en 2020 vloog KLM al haar vluchten tussen Nederland en Los Angeles al voor een deel op synthetische kerosine. Sindsdien wordt biobrandstof steeds vaker vermengt met fossiele brandstof. Afgelopen jaar werd ook vanuit de TU Delft via dit rapport geadviseerd om over te gaan op synthetische kerosine.

Frituurvet heeft een mogelijkheid op een tweede leven als brandstof aan het einde van de traditionele levensduur. Zie onderstaande welke


Synthetische kerosine

Potentie

Wie biedt een oplossing? 

Op frituurvetrecyclehet vind je informatie over het inzamelen van frituurvet én via je postcode de dichtstbijzijnde plek voor inzameling. Met genoeg bedrijven binnen een terrein is het ook mogelijk een ophaalpunt te vestigen!

Door je frituurvet in te leveren bij vet-lab worden al mooie kaarsen gemaakt van je frituurvet.

In welke fase van waardecreatie?
Na gebruik

Aan het einde van de levensduur kan er nog veel waarde worden teruggewonnen uit een product. Zo kan een product gerefurbished aan een tweedehands markt worden aangeboden, kunnen componenten in nieuwe producten worden hergebruikt of kunnen materialen worden gerecycled en energie worden teruggewonnen. (Betreft: waardebehoud einde-levensfase).