Midden-Holland

Regio Midden-Holland is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. Als je weet welke CE grondstof nog waarde heeft, is er een CE kans om hiermee een goede businesscases te ontwikkelen. De jaarlijkse totale CE waarde in regio Midden-Holland is minimaal €220 miljoen verdeeld over de verschillende bedrijventerreinen in de regio.

De waarde is per bedrijventerreinen in kaart gebracht zodat bedrijven inzicht krijgen in de verschillende (rest)stromen. Zo kan je gericht zoeken naar een stroom die relevant is voor jouw bedrijf en van een CE grondstof met bijbehorende CE kans de meeste waarde in de regio benutten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest kansrijke CE-grondstoffen in Midden-Holland.

Initiatiefnemers

Het Circulair.biz Midden Holland initiatief is tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland en Groene Hart Werkt!, in samenwerking met Stec Groep & New Economy. Met het gehele consortium zijn zowel het onderzoek verricht als de bijbehorende kansen geïdentificeerd. Gezamenlijk vormen zij een ideaal team op het gebied van circulaire en toekomstbestendige bedrijventerreinen in Midden-Holland. Meer weten over de gehele aanpak? Ga dan naar Achtergrond info.