Feiten & Cijfers Groningen

Voor de provincie Groningen is in 2022 met data uit 2019 een analyse uitgevoerd met de kansen voor hoogwaardiger hergebruik van grondstoffen en materialen op in totaal 15 geselecteerde bedrijventerreinen. Op deze pagina vindt u voor deze bedrijventerreinen onderstaande feiten en cijfers, een grondstoffenzoeker, een overzicht van circulaire kansende factsheets en een veelgestelde vragen pagina (FAQ).

Vrijkomende materialen

Onderstaande ‘Sankey’ diagram geeft een visuele weergave van de vrijkomende materialen en mate van circulariteit per verwerkingsmethode. Het volgende is in kaart gebracht:

  • Uitgaande materialen bij de bedrijventerreinen (gewicht).

  • Mate van circulariteit huidige verwerkingsmethode.

  • Afvalverwerkingsmethoden.

Tijdreeks van 2019 tot en met 2022

De hoeveelheden afval en het soort afval dat wordt geproduceerd, recycled en gestort, zijn belangrijke indicatoren voor de monitoring van onze doelstellingen voor afvalpreventie en de transitie naar een circulaire economie.

Het soort afval, de hoeveelheid afval en de verwerkingsmethode zijn goede indicatoren om te monitoren of het provinciale beleid voor afval en de transitie naar een circulaire economie succesvol is en of we de landelijke doelstellingen halen: 50 % minder restafval (bij bedrijven, organisaties en overheden) en 50 % minder gestort en verbrand afval.

In het eerste figuur wordt de mate van circulariteit per afvalstroom weergegeven verdeeld over de perioden 2019 tot en met 2022 voor alle geanalyseerde bedrijventerreinen. Met de filterfunctie kunnen specifieke afvalstromen, en verwerkingsmethoden gefilterd worden in de data. In de tweede figuur kunnen de afvalstromen gefilterd worden op basis van hoeveelheden (kg en aantal vrachten, circulaire potentie (€) en ecokosten.

Circulaire potentie bedrijventerreinen

Onderstaande grafiek is een weergave van de circulaire potentie van de geanalyseerde terreinen in Groningen in 2022. Door met uw muis over de grafiek te bewegen, krijgt u de waarden van de bedrijventerreinen in beeld.

Meest kansrijke stromen per terrein

Benieuwd naar de meest kansrijke grondstofstromen per terrein? Gebruik onderstaande interactieve data visualisatie en verkrijg meer inzicht in de grondstofstromen aanwezig op de terreinen in provincie Groningen in 2022.

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Groningen is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Groningen, Omgevingsdienst Groningen en de gemeenten. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.