Circulair.Biz Midden-Holland

Regio Midden-Holland is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer bestaat. Bedrijventerreinen vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden. Als je weet welke CE grondstof nog waarde heeft, is er een CE kans om hiermee een goede businesscases te ontwikkelen.

De waarde is per bedrijventerreinen in Midden-Holland in kaart gebracht zodat bedrijven inzicht krijgen in de verschillende (rest)stromen. Zo kan je gericht zoeken naar een stroom die relevant is voor jouw bedrijf en van een CE grondstof met bijbehorende CE kans de meeste waarde in de regio benutten. Onderstaande interactieve grafiek geeft een overzicht van de meest kansrijke CE-grondstoffen van de geanalyseerde bedrijventerreinen in Midden-Holland.

Initiatiefnemers

Het Circulair.biz Midden Holland initiatief is tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland en Groene Hart Werkt!, in samenwerking met Stec Groep & New Economy. Met het gehele consortium zijn zowel het onderzoek verricht als de bijbehorende kansen geïdentificeerd. Gezamenlijk vormen zij een ideaal team op het gebied van circulaire en toekomstbestendige bedrijventerreinen in Midden-Holland. Meer weten over de gehele aanpak? Ga dan naar Achtergrond info.