Circo tracks

CIRCO richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. Daarom activeren we ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Ontdek nieuwe businesskansen, stap in een circulair designproces en ontwikkel een visie en stappenplan met de Circo Tracks & Classes. Een Track is een workshop-programma voor ondernemers, gedeeltelijk online en gedeeltelijk met fysiek samenkomen (uiteraard wanneer de maatregelen van de Rijksoverheid dit toelaten).

Voor meer informatie bezoek de Circo website.

Circo tracks

Pieter van Os over CIRCO Tracks