Bedrijventerreinen

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens. In onze verdiepende studies hebben we voor onze opdrachtgevers inmiddels voor enkele tientallen bedrijventerreinen onderzocht waar kansen liggen voor hoogwaardiger hergebruik van grondstoffen en materialen.

Via onderstaande pagina’s kunnen de uitgewerkte factsheets van de bedrijventerreinen worden bekeken, hier staat meer informatie beschreven over de terreinen en verdere conclusies richting het hoogwaardiger verwerken van reststromen.

Staat uw bedrijventerrein nog niet op de lijst? Dan betekent dit dat er voor uw regio nog geen verdiepende studie is gedaan. Neem gerust contact op om informatie in te winnen over de mogelijkheden om alsnog tot verdiepend inzicht te komen.