Feiten & Cijfers West Holland

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens. Onderstaande kaart toont de bedrijventerreinen in de regio West-Holland.

Circulaire potentie bedrijventerreinen

Voor elk van de geanalyseerde bedrijventerreinen zijn verschillende gegevens inzichtelijk gemaakt, van hoe groot het terrein is (in hectare) tot en met het percentage aan gerecycleerde materialen dat vrijkomt. Onderstaande grafiek is een weergave van de CE potentie van de geanalyseerde terreinen in West-Holland. Door met de grafiek te interacteren kunnen de waarden van de bedrijventerreinen worden verkend.

Vrijkomende materialen

Onderstaande ‘Sankey’ diagram geeft een visuele weergave van de vrijkomende materialen en mate van circulariteit per verwerkingsmethode. Het volgende is in kaart gebracht:
  • Uitgaande materialen bij de bedrijventerreinen (gewicht).

  • Mate van circulariteit huidige verwerkingsmethode.

  • Afvalverwerkingsmethoden.

Meest kansrijke stromen per terrein

Benieuwd naar de meest kansrijke grondstofstromen per terrein? Gebruik onderstaande interactieve data visualisatie en verkrijg meer inzicht in de grondstofstromen aanwezig op de terreinen in West-Holland.

Initiatiefnemers

Circulair.Biz West-Holland is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland en de gemeenten. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.