Feiten & Cijfers Zuid-Holland Zuid + Eilanden

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens. Onderstaande kaart toont de bedrijventerreinen in Zuid-Holland Zuid. Niet alle bedrijventerreinen hebben circulaire business potentie. Om in Zuid-Holland Zuid van start te kunnen gaan is er gekozen om een selectie van twintig bedrijventerreinen te maken op basis van: het aantal hectare, afval- en reststromen, bedrijvigheid en/of leegstand en aansluiting bij gemeentelijk beleid op gebied van circulariteit, de energietransitie of duurzaamheid in het algemeen.

Selectie Bedrijventerreinen

Voor alle deelnemende gemeenten is een bedrijventerrein geselecteerd en geanalyseerd op basis van transportstromen, afval- en reststromen en circulaire potentie. Binnen de Circulair.Biz regio Zuid-Holland Zuid zijn de volgende bedrijventerreinen geselecteerd en geanalyseerd:

 • Alblasserdam – Vinkenwaard Noord & Zuid
 • Brielle – Seggelant II
 • Dordrecht – Dordtse Kil
 • Goeree-Overflakkee – Tonniseweg 1 & 2
 • Havens van Stellendam
 • Gorinchem – Avelingen Oost & West
 • Schelluinsestraat
 • Hardinxveld-Giessendam – Nieuweweg
 • Hellevoetssluis – Kickersbloem
 • Hendrik-Ido-Ambacht – Antoniopolder
 • Sandelingen
 • Hoeksche Waard – De Bosschen
 • Molenlanden – Vlietskade
 • Gelkenes
 • Nissewaard – Halfweg-Molenwatering
 • Papendrecht – Oosteind-Kooihaven
 • Sliedrecht – Noordoost Kwadrant
 • Westvoorne – Pinnepot
 • Zwijndrecht – Groote Lindt

Circulaire potentie bedrijventerreinen

Voor elk van de geanalyseerde bedrijventerreinen zijn verschillende gegevens inzichtelijk gemaakt, van hoe groot het terrein is (in hectare) tot en met het percentage aan gerecycleerde materialen dat vrijkomt. Onderstaande grafiek is een weergave van de CE potentie van de geanalyseerde terreinen in Zuid-Holland zuid en de Zuid-Hollandse eilanden. Door met de grafiek te interacteren kunnen de waarden van de bedrijventerreinen worden verkend.

Vrijkomende materialen

Onderstaande ‘Sankey’ diagram geeft een visuele weergave van de vrijkomende materialen en mate van circulariteit per verwerkingsmethode. Het volgende is in kaart gebracht:

 • Uitgaande materialen bij de bedrijventerreinen (gewicht).
 • Locatie waar deze materialen vrijkomen en naar toe worden gebracht.
 • Mate van circulariteit huidige verwerkingsmethode.

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Zuid-Holland Zuid is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.