Zuid-Holland Zuid + Eilanden

Welkom op Circulair.Biz! Provincie Zuid-Holland is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Circulariteit vormt daarin een middel om deze doelstelling te realiseren. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer bestaat. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland Zuid en op de Zuid-Hollandse eilanden vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet altijd hoogwaardig (her)gebruikt worden.

Circulair.Biz ondersteunt de regio Zuid-Holland Zuid en de Zuid-Hollandse eilanden bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.


Antoniapolder
Hendrik-Ido-Ambacht
t6000000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
t0
3%
2%
75%
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
21%
0%
5%
73%
De Bosschen
Hoeksche Waard
t12000000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
19%
63%
0%
18%
De Sandeling
Hendrik-Ido-Ambacht
t130000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
15%
0%
2%
83%
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
3%
71%
3%
0%
24%
Gelkenes
Molenlanden
t12000000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
72%
t0
0%
8%
Groote Lindt
Zwijndrecht
t31000000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
t1
18%
0%
11%
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
1%
76%
3%
1%
19%
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
92%
0%
5%
2%
Kickersbloem
Hellevoetsluis
t1200000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
t0
73%
0%
7%
Nieuwe Weg
Hardinxveld-Giessendam
t7000000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
4%
68%
7%
0%
21%
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
97%
0%
1%
2%
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
3%
77%
0%
1%
19%
Pinnepot
Westvoorne
t350000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
24%
0%
0%
76%
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
77%
12%
0%
0%
t0
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
75%
0%
0%
25%
Tonisseweg I & II
Goeree-Overflakkee
t350000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
15%
0%
0%
85%
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
76%
0%
2%
21%
Vlietskade
Molenlanden
t3700000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
t1
0%
1%
9%

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Metropoolregio Rotterdam – Den Haag is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, DCMR Milieudienst Rijnmond, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Gemeente Rotterdam. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.