Feiten & Cijfers Midden-Holland

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.

Circulaire potentie bedrijventerreinen

Voor elk van de geanalyseerde bedrijventerreinen zijn verschillende gegevens inzichtelijk gemaakt, van hoe groot het terrein is (in hectare) tot en met het percentage aan gerecycleerde materialen dat vrijkomt. Onderstaande grafiek is een weergave van de CE potentie van de geanalyseerde terreinen in Midden-Holland. Door met de grafiek te interacteren kunnen de waarden van de bedrijventerreinen worden verkend.

Vrijkomende materialen

Onderstaande ‘Sankey’ diagram geeft een visuele weergave van de vrijkomende materialen en mate van circulariteit per verwerkingsmethode. Het volgende is in kaart gebracht:
  • Uitgaande materialen bij de bedrijventerreinen (gewicht).

  • Mate van circulariteit huidige verwerkingsmethode.

  • Afvalverwerkingsmethoden.

Meest kansrijke stromen per terrein

Benieuwd naar de meest kansrijke grondstofstromen per terrein? Gebruik onderstaande interactieve data visualisatie en verkrijg meer inzicht in de grondstofstromen aanwezig op de terreinen in Midden-Holland.

Initiatiefnemers

Het Circulair.biz Midden Holland initiatief is tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland en Groene Hart Werkt!, in samenwerking met Stec Groep & New Economy. Met het gehele consortium zijn zowel het onderzoek verricht als de bijbehorende kansen geïdentificeerd. Gezamenlijk vormen zij een ideaal team op het gebied van circulaire en toekomstbestendige bedrijventerreinen in Midden-Holland. Meer weten over de gehele aanpak? Ga dan naar Achtergrond info.