Bedrijventerreinen Zuid-Limburg

Welkom op Circulair.Biz! De regio Zuid-Limburg is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof.  De regio Zuid-Limburg streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Circulariteit vormt daarin een middel om deze doelstelling te realiseren. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer bestaat. Bedrijventerreinen vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden.

Geanalyseerde bedrijventerreinen

Voor alle deelnemende gemeenten is een bedrijventerrein geselecteerd en geanalyseerd op basis van transportstromen, afval- en reststromen en circulaire potentie. Binnen de Circulair.Biz Groningen zijn de volgende bedrijventerreinen geselecteerd en geanalyseerd.

Meer weten? Ga direct naar de circulaire grondstofstromen of neem een diepere duik in de beschikbare data op de website!

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.

Via onderstaande pagina’s kunnen de uitgewerkte factsheets van de bedrijventerreinen worden bekeken, hier staat meer informatie beschreven over de terreinen en verdere conclusies richting het hoogwaardiger verwerken van reststromen.


Bamfordweg
Meerssen
€ 5,000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
41%
0%
0%
59%
Beatrixhaven
Maastricht
€ 28,000,000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
84%
0%
1%
14%
Bosscherveld
Maastricht
€ 800,000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
5%
17%
0%
0%
78%
De Meer
Meerssen
€ 300,000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
21%
0%
0%
79%
De Valkenberg
Valkenburg
€ 70,000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
32%
0%
0%
68%
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
60.0%
1%
0%
39%
Scharn-Noord
Maastricht
€ 9,000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
2%
29%
0%
0%
70.0%
Weerterveld
Meerssen
€ 150,000
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
3%
94%
0%
0%
4%

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Limburg is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Limburg, Omgevingsdienst Zuid-Limburg en gemeente Maastricht. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.