Feiten & Cijfers Grote Oogst

Voor de provincie Noord-Brabant is in 2022 met data uit 2019 een analyse uitgevoerd met de kansen voor hoogwaardiger hergebruik van grondstoffen en materialen op Grote Oogst bedrijventerreinen. Op deze pagina vindt u voor deze bedrijventerreinen onderstaande feiten en cijfers, een grondstoffenzoeker, een overzicht van circulaire kansen, de factsheets en een veelgestelde vragen pagina (FAQ).

Circulaire potentie bedrijventerreinen

Voor elk van de geanalyseerde bedrijventerreinen zijn de relevante gegevens inzichtelijk gemaakt, van hoe groot het terrein is (in oppervlakte) tot de materialen die vrijkomen en de wijze waarop deze op het moment van de verdiepende studie (2022 met data uit 2019) worden verwerkt. Onderstaande grafiek is een weergave van de circulaire potentie van de geanalyseerde terreinen in Noord-Brabant. Door met uw muis over de grafiek te bewegen, krijgt u de waarden van de bedrijventerreinen in beeld.

Vrijkomende materialen

Onderstaande ‘Sankey’ diagram geeft een visuele weergave van de vrijkomende materialen en mate van circulariteit per verwerkingsmethode. Het volgende is in kaart gebracht:

  • Uitgaande materialen bij de bedrijventerreinen (gewicht).

  • Mate van circulariteit huidige verwerkingsmethode.

  • Afvalverwerkingsmethoden.

Meest kansrijke stromen per terrein

Benieuwd naar de meest kansrijke grondstofstromen per terrein? Gebruik onderstaande interactieve data visualisatie en verkrijg meer inzicht in de grondstofstromen aanwezig op de Grote Oogst terreinen.

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Noord-Brabant is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.