Metropoolregio Amsterdam

Welkom op Circulair.Biz! Metropoolregio Amsterdam is begonnen aan de transitie naar een meer circulaire economie, waarin bedrijven reststromen kunnen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer bestaat. Bedrijventerreinen vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden.

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.

Voor Metropoolregio Amsterdam is in 2023 met data uit 2022 een analyse uitgevoerd met de kansen voor hoogwaardiger hergebruik van grondstoffen en materialen op drie bedrijventerreinen. Op deze pagina vindt u voor deze bedrijventerreinen de feiten en cijfers, een grondstoffenzoeker, een overzicht van circulaire kansen, de factsheets en een veelgestelde vragen pagina (FAQ).

Geanalyseerde bedrijventerreinen

Voor drie deelnemende gemeenten is een bedrijventerrein geselecteerd en geanalyseerd op basis van transportstromen, afval- en reststromen en circulaire potentie. Binnen de Circulair.Biz MRA zijn de volgende bedrijventerreinen geselecteerd en geanalyseerd:

  • Waarderpolder (Haarlem)
  • Hilversum Zuidwest: Havenkwartier, Kerkelanden en Zeverijnstraat (Hilversum)
  • Gooimeer Zuid (Gooise Meren)

Via onderstaande pagina’s kunnen de uitgewerkte factsheets van de bedrijventerreinen worden bekeken, hier staat meer informatie beschreven over de terreinen en verdere conclusies richting het hoogwaardiger verwerken van reststromen. ​Meer weten? Ga direct naar de circulaire grondstofstromen of neem een diepere duik in de beschikbare data op de pagina feiten en cijfers!


Gooimeer Zuid
Gooise Meren
€ 112,855
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
81%
0%
0%
19%
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
0%
61%
0%
0%
39%
Waarderpolder
Haarlem
€ 10,609,460
Hergebruik
Recycle
Recover
Stort
Overslag
9%
74%
1%
0%
17%

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Metropoolregio Amsterdam is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit MRA en de gemeenten. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.