Kennis & Inspiratie

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens.

Webinar: ‘Verdienen aan circulaire bedrijventerreinen’

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Zuid-Holland Zuid is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.