Oogstkaart

Over de organisatie:

Het online platform Oogstkaart biedt onder meer de Nederlandse bouw- en vastgoedsector de mogelijkheid hun reststromen aan te bieden aan de markt.

De missie van het platform is om zo bij te dragen aan een circulaire economie en een reductie van de CO2 footprint. Ze maken de voorraad gebruikte en/of circulaire materialen en grondstoffen inzichtelijk, voor zowel koop als verkoop. Oftewel: Oogstkaart brengt de nederlandse urban mining potentie in kaart. Neem contact op met de materialenscouts voor match mogelijkheden.

Post navigation