Verf verpakkingen

Klein Chemisch Afval (KCA)

Substroom/grondstof

Gemengde chemische materialen

De opgave

Verfverpakkingen worden ingeleverd bij het klein chemisch afval. Een deel van de materialen uit klein chemisch afval kan opnieuw worden gebruikt. Het staal van batterijen en verfblikken wordt gebruikt voor spijkers en staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. Olie wordt gebruikt als brandstof. Het deel dat niet meer bruikbaar is, gaat naar speciale verbrandingsovens. De zeer hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de rookgassen. Klein chemisch afval dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen.

De mogelijkheden

Verpakkingen van verf op waterbasis kunnen worden schoongemaakt en opnieuw worden ingezet. Plastic verpakkingen kunnen worden hergebruikt of gerecycled om opnieuw te dienen als verfverpakking. Metalen blikken kunnen na schoomaak worden ingezet. Een statiegeld model op metalen blikken is een manier om controle te houden over de verpakkingen.


Hergebruik verpakkingen (verf)

Potentie

Door verpakkingen te hergebruiken hoeven er minder nieuwe verpakkingen worden ingekocht en wordt er meer materiaal hergebruikt.

Wie biedt een oplossing?

Bedrijven in Nederland via een hyperlink met in 2 zinnen eronder wat dit bedrijf aan oplossingen biedt.

https://vanwijheverf.nl/duurzaamheid-zien-als-kans/duurzame-strategie/minder-afval/ 

Van Wijhe verf – Stalen vaten, verfblikken, oud papier en karton. We recyclen, hergebruiken of regenereren zoveel mogelijk in onze productieprocessen en bedrijfsvoering

In welke fase van waardecreatie?
Na gebruik

Aan het einde van de levensduur kan er nog veel waarde worden teruggewonnen uit een product. Zo kan een product gerefurbished aan een tweedehands markt worden aangeboden, kunnen componenten in nieuwe producten worden hergebruikt of kunnen materialen worden gerecycled en energie worden teruggewonnen. (Betreft: waardebehoud einde-levensfase).