Circulaire Cartrdiges

Chemisch overig

Substroom/grondstof

Inkt- en tonercartridges, recyclebaar

De opgave

Personen en bedrijven die veel printen ontkomen er niet aan om regelmatig de inktcartridges van de printer te vervangen. In Nederland worden jaarlijks veel oude cartridges zomaar weggegooid, terwijl ze ook prima gerecycled kunnen worden. Daarnaast is het produceren van inkt zeer CO2-intensief, veel cartridges zijn niet volledig leeg waardoor een deel van de inkt hergebruikt kan worden.

De mogelijkheden

Er zijn meerdere aanbieders van cartridges die bij het leveren van nieuwe cartridges, de oude weer terugnemen. Vaak kunnen inktresten terug worden gewonnen en kunnen de cartridges zelf direct worden hergebruikt door de leveranciers. Cartridges kunnen apart worden ingezameld en bij voldoende volume ingeleverd worden bij een desbetreffend inzamelpunt.


Circulaire cartridges

Potentie

Een enkele cartridge heeft al snel een waarde van €1,50 via erkende inzamelaars. Een gemiddeld kantoor verbruikt al snel tientallen cartridges per maand. Daarmee bespaart het inleveren van cartridges een paar honderd euro en kunnen de materialen direct worden hergebruikt.

Wie biedt een oplossing?

Er zijn verschillende leveranciers van duurzame cartridges zoals Armor WeCare en afnemers van gebruikte cartridges zoals RecycleClub en OWA.

In welke fase van waardecreatie?
Na gebruik

Aan het einde van de levensduur kan er nog veel waarde worden teruggewonnen uit een product. Zo kan een product gerefurbished aan een tweedehands markt worden aangeboden, kunnen componenten in nieuwe producten worden hergebruikt of kunnen materialen worden gerecycled en energie worden teruggewonnen. (Betreft: waardebehoud einde-levensfase).