Grote Polder

Gemeente Zoeterwoude
CE Potentie: € 180,000

Grote Polder

Kengetallen

Hectare: 43.3
FTE: 2037
Bedrijven: 148
Afval (ton): 279
Vrachten: 95

Circulariteit

Hergebruik: 17%
Recycle: 46%
Recover: 4%
Overslag: 33%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 4
Innovatiegraad: Hoog
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Grote Polder is een bedrijventerrein in gemeente Zoeterwoude. Het terrein is 43,3 hectare groot en er werken ongeveer 2037 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 148 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 279 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 95 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Grote Polder is afkomstig van Plantaardig materiaal.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Grote Polder wordt voor 17% hergebruikt, 46% gerecycleerd, 4% verbrand, 0% gestort en voor 33% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

3 thoughts on “Grote Polder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name