Barendrecht Oost

Gemeente Barendrecht
CE Potentie: € 12,200,000

Barendrecht Oost

Kengetallen

Hectare: 79
FTE: 7517
Bedrijven: 88
Afval (ton): 7644
Vrachten: 1246

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 81%
Recover: 1%
Overslag: 17%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 4.2
Innovatiegraad: 12%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 35%
Gelijk: 65%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Barendrecht Oost is een bedrijventerrein in gemeente Barendrecht. Het terrein is 78,5 hectare groot en er werken ongeveer 7517 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 88 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 7644 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1246 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Barendrecht Oost is afkomstig van voedselverspilling.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Barendrecht Oost wordt voor 0% hergebruikt, 81% gerecycleerd, 1% verbrand, 0% gestort en voor 17% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Barendrecht-Oost zijn organische stromen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie. Ook is het terrein geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Als vestigingslocatie voor solitaire start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie (al dan niet op locatie) is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name