Binckhorst

Gemeente Den Haag
CE Potentie: € 3,500,000

Binckhorst

Kengetallen

Hectare: 80
FTE: 5603
Bedrijven: 89
Afval (ton): 8286
Vrachten: 1424

Circulariteit

Hergebruik: 3%
Recycle: 39%
Recover: 24%
Overslag: 34%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse II
Milieucategorisering: Transformatiegebied
Innovatiegraad: 6%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 39%
Gelijk: 59%
Krimp: 2%

Omschrijving bedrijventerrein

Binckhorst is een bedrijventerrein in gemeente Den Haag. Het terrein is 80 hectare groot en er werken ongeveer 5603 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 89 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 8286 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1424 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Binckhorst is afkomstig van hout.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Binckhorst wordt voor 3% hergebruikt, 39% gerecycleerd, 24% verbrand, 0% gestort en voor 34% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Binckhorst is bouw- en sloopmateriaal de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief lokale ontsluiting, de stedelijke ligging en de status van het terrein als transformatiegebied leent het terrein zich met name voor bedrijven die zich richten op hoogwaardige(re) verwerking van houtproducten, circulaire ambachtscentra en marktplaatsen, en als locatie voor start-ups. De ligging van het terrein aan relatief lokaal vaarwater kan daarnaast worden benut door kleinschalige logistiek die zich richt op het verzamelen en vervolgens per water vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Het huisvesten van grootschalige hoogwaardige verwerking van bouw- en sloopmateriaal ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name