Rijnhoek

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
CE Potentie: € 1,330,000

Rijnhoek

Kengetallen

Hectare: 13
FTE: 865
Bedrijven: 81
Afval (ton): 1,194
Vrachten: 345

Circulariteit

Hergebruik: 25%
Recycle: 10%
Recover: 0%
Overslag: 65%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Rijnhoek is een bedrijventerrein in gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het terrein is 13 hectare groot en er werken ongeveer 865 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 81 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1194 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 345 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Rijnhoek is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in regio Midden-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Rijnhoek wordt voor 25% hergebruikt, 10% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 65% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name