Van accu(ut) afval naar nieuwe grondstof

Chemisch overig

Substroom/grondstof

Loodaccu’s, Lithium-ion accu’s en nikkel accu’s

De opgave

Wereldwijd, maar ook in Nederland, wordt er nog veel gesjoemeld met oude accu’s. Deze worden tweedehands doorverkocht aan andere landen, waarbij vaak een groot deel al volledig onbruikbaar zijn. Wereldwijd hebben meer dan 800.000 kinderen te veel lood in hun bloed, een van de redenen is illegale recycling van bijvoorbeeld accu’s (Unicef, 2020). 

De mogelijkheden

Afgedankte accu’s van auto’s zijn vaak nog wel geschikt voor de opslag van (duurzame) energie of recycling van waardevolle materialen. Een accu van ongeveer 400 kg met een capaciteit van 50 kWh bevat ongeveer 6 kg lithium, 10 kg mangaan, 11 kg kobalt, 32 kg nikkel en 100 kg grafiet. Dankzij hergebruik beperken we winning van schaarse grondstoffen, afval en verontreiniging van het milieu. Accu’s worden naar een verwerkingslocatie voor gevaarlijk afval gebracht. Indien de accu nog bruikbaar is met een ander doel, zal dit worden gedaan, indien niet dan wordt het zuur uit de accu’s verwijderd en bij een gespecialiseerde verwerker geneutraliseerd en gezuiverd, of geschikt gemaakt voor hergebruik. 


Van accu(ut) afval naar nieuwe grondstof

Potentie

Je accu inleveren bij een betrouwbare verwerker levert vaak geld op. Zo betalen verwerkers €0,50 per kg. Een accu weegt al snel, afhankelijk van het type, 400 kg. Bij een groter elektrisch wagenpark (100 auto’s), kan het vinden van de juiste verwerker €20.000,- besparen vergeleken met een verwerker die de grondstof gratis overneemt. 

Wie biedt een oplossing?

Er zijn meerdere afnemers voor oude accu’s zoals Krommenhoek Metals. 

De rol van de accu in de energietransitie

Door de energietransitie zullen we steeds meer elektrificeren om van fossiele brandstoffen over te stappen naar duurzame alternatieven. Accu’s, en met name de grondstoffen in accu’s, spelen hierin een steeds belangrijkere rol. Het is daarom belangrijk dat de waarde van deze grondstoffen zo hoog mogelijk worden gehouden en we zo lang mogelijk gebruik maken van onze huidige accu’s.