Coenecoop

Gemeente Waddinxveen
CE Potentie: € 230,000

Coenecoop

Kengetallen

Hectare: 39.1
FTE: 2850
Bedrijven: 194
Afval (ton): 263
Vrachten: 150

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 66%
Recover: 0%
Overslag: 34%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Coenecoop is een bedrijventerrein in gemeente Waddinxveen. Het terrein is 39,1 hectare groot en er werken ongeveer 2850 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 194 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 263 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 150 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Coenecoop is afkomstig van hout.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in regio Midden-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Coenecoop wordt voor 0% hergebruikt, 66% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 34% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name