s Gravelandse Polder

Gemeente Schiedam
CE Potentie: € 6,200,000

s Gravelandse Polder

Kengetallen

Hectare: 68
FTE: 7140
Bedrijven: 136
Afval (ton): 4377
Vrachten: 1872

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 79%
Recover: 0%
Overslag: 20.0%
Stort: 2%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse I
Milieucategorisering: 4.2
Innovatiegraad: 8%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 37%
Gelijk: 63%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

s Gravelandse polder is een bedrijventerrein in gemeente Schiedam. Het terrein is 68,4 hectare groot en er werken ongeveer 7140 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 136 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 4377 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1872 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in s Gravelandse polder is afkomstig van metalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in s Gravelandse polder wordt voor 0% hergebruikt, 79% gerecycleerd, 0% verbrand, 2% gestort en voor 20% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op ’s Gravenlandse Polder zijn metalen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting over de weg en de lokale vaarweg is het terrein met name geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Daarnaast is het terrein geschikt voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven gericht op bouw- en sloopmateriaal en organische stromen. Voor het huisvesten van grootschalige verwerking voor metalen is het vanwege de beperkte waterverbinding voor grootschalig bulk- en goederenvervoer minder geschikt.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name