Moerkapelle

Gemeente Zuidplas
CE Potentie: € 780,000

Moerkapelle

Kengetallen

Hectare: 13.8
FTE: 739
Bedrijven: 56
Afval (ton): 545
Vrachten: 87

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 64%
Recover: 0%
Overslag: 36%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Moerkapelle is een bedrijventerrein in gemeente Zuidplas. Het terrein is 13,8 hectare groot en er werken ongeveer 739 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 56 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 545 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 87 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Moerkapelle is afkomstig van plantaardig materiaal.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in regio Midden-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Moerkapelle wordt voor 0% hergebruikt, 64% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 36% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name