Kapelpolder

Gemeente Maassluis
CE Potentie: € 2,100,000

Kapelpolder

Kengetallen

Hectare: 22
FTE: 1009
Bedrijven: 33
Afval (ton): 7461
Vrachten: 1510

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 40.0%
Recover: 0%
Overslag: 58%
Stort: 2%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse IV
Milieucategorisering: 3.2
Innovatiegraad: 10.0%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 44%
Gelijk: 56%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Kapelpolder is een bedrijventerrein in gemeente Maassluis. Het terrein is 22 hectare groot en er werken ongeveer 1009 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 33 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 7461 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1510 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Kapelpolder is afkomstig van ijzer en staal.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Kapelpolder wordt voor 0% hergebruikt, 40% gerecycleerd, 0% verbrand, 2% gestort en voor 58% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Kapelpolder zijn metalen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de lokale ontsluiting en kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. De ligging van het terrein aan vaarwater geschikt voor grootschalige goederen- en bulkvervoer kan daarnaast worden benut door kleinschalige logistiek die zich richt op het verzamelen en vervolgens per water vervoeren van resttromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Het huisvesten van hoogwaardige verwerking van metalen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name