Rivium

Gemeente Capelle aan den IJssel
CE Potentie: € 16,300,000

Rivium

Kengetallen

Hectare: 27
FTE: 3502
Bedrijven: 16
Afval (ton): 13089
Vrachten: 531

Circulariteit

Hergebruik: 99%
Recycle: 1%
Recover: 0%
Overslag: 0%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 3.1
Innovatiegraad: 14%
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: 28%
Gelijk: 71%
Krimp: 1%

Omschrijving bedrijventerrein

Rivium is een bedrijventerrein in gemeente Capelle aan den IJssel. Het terrein is 27,2 hectare groot en er werken ongeveer 3502 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 16 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 13089 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 531 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Rivium is afkomstig van bitumen.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Rivium wordt voor 99% hergebruikt, 1% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 0% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer hoog. Dit bedrijventerrein benut al veel van de CE Potentie Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen worden namelijk veelal hergebruikt.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Rivium is bouw- en sloopmateriaal de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief goede ontsluiting leent het terrein zich met name voor bedrijven die zich richten op hoogwaardige(re) verwerking van houtproducten en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. Het huisvesten van grootschalige hoogwaardige verwerking van bouw- en sloopmateriaal ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

2 thoughts on “Rivium

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name