Dallen

Gemeente Veendam

CE Potentie: t6500000

Dallen

Kengetallen

Hectare: 56
FTE: 344
Bedrijven: 28
Afval (ton): 4,500
Vrachten: 697

Circulariteit

Hergebruik: 1%
Recycle: 0%
Recover: 0%
Overslag: 53%
Stort: 29%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: tot 4.2
Innovatiegraad: 0.46
Organisatiegraad: Niet aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Dallen is een bedrijventerrein in gemeente Veendam. Het terrein is 56 hectare groot en er werken ongeveer 344 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 28 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 4500 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 697 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Dallen is afkomstig van overige chemische materialen.

Afval en verwerking

Niet aanwezig

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse IV) beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor de verwerking van chemisch materiaal, als ook andere grote stromen die in de regio aanwezig zijn, is het terrein geschikt. Daarmee kan het terrein een regionale functie vervullen voor zowel verwerking als logistiek. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van ferrometalen (10), overig stedelijk afval (9) en gemengd en overig afval (8). In totaal zijn deze stromen goed voor 296 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Chemisch materiaal
Op dit bedrijventerrein is een simpele circulaire business case niet snel voorhanden. Uiteraard kunnen bedrijven een eerste stap zetten door het restafval te scheiden in papier, plastics, organisch en glas. Daarnaast is mogelijk elders in de keten circulaire winst te behalen, veel bedrijven zijn afhankelijk van hun inkoop in grondstoffen, door gerecycleerde grondstoffen of hergebruikte producten in te kopen wordt bijgedragen aan een meer circulaire economie.

Andere potentiële stroom: Chemisch materiaal
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Dallen gaat het om chemisch materiaal. Om chemisch materiaal meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name