Gemeente: Meerssen

CE Potentie: €5,000

 

Kengetallen

Hectare: 6.9

FTE: 212

Bedrijven: 14

Afval (ton): 6

Vrachten: 8

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering: 3.1

Innovatiegraad: 7%

Organisatiegraad: Aanwezig

Circulariteit

Hergebruik: 0%

Recycle: 41%

Recover: 0%

Overslag: 59%

Stort: 0%

 

Bedrijventerrein

Bamfordweg is een bedrijventerrein in gemeente Meerssen. Het terrein is 6,9 hectare groot en er werken ongeveer 212 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 14 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 6 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 8 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bamfordweg is afkomstig van hout.

 

Afvalverwerking

Het afval in Bamfordweg wordt voor 0% hergebruikt, 41% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 59% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geanalyseerde bedrijventerreinen.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de kleinschaligheid en het beperkt aantal bedrijven liggen er met name kansen op het slim organiseren van de logistiek rondom afvalstromen. Het hoogwaardig verwerken van materialen is op dit terrein minder kansrijk. Wel is het terrein geschikt voor het huisvesten van lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk. Naast het beter benutten van reststromen, spelen de bedrijven een belangrijke rol in de algehele toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Door actief in te zetten op diverse thema’s – zoals klimaatadaptatie, energie en sociaaleconomische aspecten – kunnen bedrijven meerwaarde creëren voor zichzelf, het bedrijventerrein en de gemeente.

Vanwege de kleinschalige opzet van het terrein is het collectief inzamelen van reststromen kansrijk. Dat helpt om efficiënter te werken, beperkt het aantal vrachtbewegingen en biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case 

Meest laagdrempelige kans: Vanwege de kleinschaligheid en het beperkt aantal bedrijven liggen er met name kansen op het slim organiseren van de logistiek rondom het ophalen van afvalstromen. Ook is er mogelijkheid tot meer regionale functie t.b.v. lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra met name gericht op verwerking van hout, repair cafe’s voor het repareren van elektronisch afval en inrichting van sorteerstraten om afgedankte producten te beoordelen en door te verkopen. Bijvoorbeeld in een lokaal gevestigde circulaire shoppingcentre.

Andere potentiële stroom:

Post navigation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Name