Hillegom-Zuid

Gemeente Hillegom
CE Potentie: € 250,000

Hillegom-Zuid

Kengetallen

Hectare: 17.7
FTE: 364
Bedrijven: 34
Afval (ton): 172
Vrachten: 59

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 27%
Recover: 0%
Overslag: 73%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 4
Innovatiegraad: Basis
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Hillegom-Zuid is een bedrijventerrein in gemeente Hillegom. Het terrein is 17,7 hectare groot en er werken ongeveer 364 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 34 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 172 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 59 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Hillegom-Zuid is afkomstig van Metalen, ferro.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Hillegom-Zuid wordt voor 0% hergebruikt, 27% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 73% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

3 thoughts on “Hillegom-Zuid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name