Horst ten Daal

Gemeente Hillegom
CE Potentie: € 420,000

Horst ten Daal

Kengetallen

Hectare: 15.2
FTE: 689
Bedrijven: 61
Afval (ton): 636
Vrachten: 117

Circulariteit

Hergebruik: 21%
Recycle: 28%
Recover: 0%
Overslag: 51%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 4
Innovatiegraad: Basis
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Horst ten Daal is een bedrijventerrein in gemeente Hillegom. Het terrein is 15,2 hectare groot en er werken ongeveer 689 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 61 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 636 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 117 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Horst ten Daal is afkomstig van Bouw- en sloop materialen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in West-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Horst ten Daal wordt voor 21% hergebruikt, 28% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 51% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

3 thoughts on “Horst ten Daal

  1. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  2. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  3. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name