Rijnhaven

Gemeente Alphen aan de Rijn
CE Potentie: € 1,200,000

Rijnhaven

Kengetallen

Hectare: 65.4
FTE: 4132
Bedrijven: 367
Afval (ton): 3,278
Vrachten: 691

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 41%
Recover: 0%
Overslag: 56%
Stort: 3%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering:
Innovatiegraad:
Organisatiegraad:

Economische groei

Groei:
Gelijk:
Krimp:

Omschrijving bedrijventerrein

Rijnhaven is een bedrijventerrein in gemeente Alphen aan de Rijn. Het terrein is 65,4 hectare groot en er werken ongeveer 4132 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 367 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 3278 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 691 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Rijnhaven is afkomstig van dierlijk en gemengd voedselverspilling.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in regio Midden-Holland.

 

Afval en verwerking

Het afval in Rijnhaven wordt voor 0% hergebruikt, 41% gerecycleerd, 0% verbrand, 3% gestort en voor 56% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name