Vijf Eiken

Gemeente Oosterhout
CE Potentie: € 15,500,000

Vijf Eiken

Kengetallen

Hectare: 125.4
FTE: 2,705
Bedrijven: 96
Afval (ton): 11,111
Vrachten: 823

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 34%
Recover: 0%
Overslag: 66%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: 4.1 t/m 5.1
Innovatiegraad: 0.26
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Vijf Eiken is een bedrijventerrein in gemeente Oosterhout. Het terrein is 125,4 hectare groot en er werken ongeveer 2705 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 96 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 11111 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 823 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Vijf Eiken is afkomstig van overig chemische materialen.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Overig chemische materialen), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Metalen, gemengd ferro en non-ferro) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Metalen, gemengd ferro en non-ferro).

 

Afval en verwerking

Het afval in Vijf Eiken wordt voor 0% hergebruikt, 34% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 66% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘plantaardig materiaal’ en ‘overig chemische materialen’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Door een combinatie van een uitstekende bereikbaarheid en hogere milieucategorisering kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor zowel verwerking als doorvoer van deze stromen.

De relatie tussen Vijf Eiken en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein. In West-Brabant worden de kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘plantaardig materiaal’ en ‘overig chemische materialen’ aanzienlijk: circa € 9 en 23 miljoen euro. Een fractie (9%) van de potentie op plantaardig materiaal is te verzilveren op Vijf Eiken. In Bergen op Zoom (43%) is de meeste potentie te benutten. Daar ligt een samenwerking dus voor de hand. ‘Overig chemische materialen’ concentreert zich daarentegen wel sterk op Vijf Eiken. Ruim 70% van de totale potentie bevindt zich op dit bedrijventerrein. Het clusteren van de verwerkings- en verzamelcapaciteit in de nabijheid is voor deze stroom is dan ook een interessant perspectief voor het bedrijventerrein. Verder is het voor zowel de gemeente en ondernemers(collectief) interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Enkele partijen ontdoen zich van Gemengd en overig afval (3), Plantaardig materiaal (2) en Verbrandingsresidu (1). In totaal zijn deze stromen goed voor 86 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Noord-Brabant wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Overig chemische materialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Vijf Eiken gaat het om chemisch materiaal. Om chemisch materiaal meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name